فرزین افشار

حق و ناحق

اندرین گیتی عدالت به چه غوغایی کند
آنکسی کو جبر و ناحق کرده آقایی کند

بلبلان خوش صدا را انگ بی جا میزنند
آن کلاغ کج صدا حالا خوش آوایی کند

قوی زیبا را برندش تهمت زشتی زنند
در تعجب اشتری آید زلیخایی کند

کودکی میمیرد از درد فراق مادرش
وان یکی مادر به بالینش چه لالایی کند

خسته ای از گشنگی سر بر زمینش می برد
دیگری با ثروتش آید اهورایی کند

عده ای سختی به غایت میکشند و در برش
حکم خوشبختی بر آنست کو هیولایی کند

گشته است بر من مسلم این سخن چون عده ای
حکم دنیاشان بر آنست حال دنیایی کند

Related: playlist importer foundry.html,northland high school staff.html,henri laaksonen prediction.html,dribbble creative market.html,found footage festival lawsuit.html,what happened to anna torv.html,weather in luxor in december.html,startimes uganda premier league table 2021%2F22,spire hotel queenstown.html,coolsculpting stomach near me.html,barcelona messi tweet.html,google word coach highest,electric dynamo inventor.html,university course finder by a levels.html,anthony walker injury report.html,ghazl el mahalla players,betty crocker vanilla cake mix ingredients.html,anti drugs poster drawing.html,data science salary near bangkok.html,best heavy pistol mass effect 2,john deere service near ankara.html,tek generator consumption rate.html,height converter feet to meter,king helios beyblade avatar,rain delay cincinnati tennis,robert palmer best of both worlds.html,it courses for beginners near me.html,biology professor salary.html,catelyn stark bastard.html,nissan maxima 2004 engine.html,

Leave a Comment