فرزین افشار

Category Archives: دلنوشته های فرزین

حق و ناحق

اندرین گیتی عدالت به چه غوغایی کندآنکسی کو جبر و ناحق کرده آقایی کند بلبلان خوش صدا را انگ بی جا میزنندآن کلاغ کج صدا حالا خوش آوایی کند قوی زیبا را برندش تهمت زشتی زننددر تعجب اشتری آید زلیخایی کند کودکی میمیرد از درد فراق مادرشوان یکی مادر به بالینش چه لالایی کند خسته […]

ای صنم

این جماعت را جمال روی یاربی قراری گردد و احوال زارناز چشمان شما را ای صنممی کشیم و می کشد این روزگار Related: what is the difference between know and now.html,city of vienna water bill.html,facility location in operations management ppt.html,strength and courage quotes.html,authentic chicken tikka masala recipe,homewood health guelph.html,brahma kumaris raja yoga meditation.html,non inverting comparator […]